onlajn-bankarstvo-768x512

Federacija BiH ogrničava međubankarske naknade kod transakcija

SARAJEVO – Sa ciljem poboljšanja transparentnosti i usporedivosti naknada pružatelja platnih usluga, uspostave Registra računa fizičkih osoba, te uvođenja instituta osnovnog računa, Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu.

Kako je objavila Vlada Federacije, novopredloženim rješenjem je ograničena visina međubankarske naknade kod transakcija platnim karticama, koja ne može biti viša od 0,5 posto vrijednosti transakcije izvršene debitnom karticom, a kod transakcija kreditnom karticom ne može biti viša od 0,6 posto vrijednosti transakcija, za prvih 12 mjeseci nakon stupanja na snagu odredbe koja propisuje visinu naknade.

Nakon tog perioda međubankarske naknade ne mogu biti više od 0,2 posto vrijednosti transakcije kod transakcije izvršene debitnom karticom, te 0,3 više od transakcije izvršene kreditnom karticom. Pružatelj platne usluge ne može naplatiti niti ponuditi međubankarsku naknadu suprotno ovim ograničenjima.

Očekivano je da snižavanjem međubankarskih naknada i povećanjem transparentnosti na tržištu budu stvoreni uslovi da konkurencija među bankama i kartičnim sistemima dovede do bržeg razvoja bezgotovinskih plaćanja sa svim prednostima tih plaćanja za ekonomiju zemlje uopšte. Kako bi poslovnim subjektima bio omogućen pristup nepristrasnim i vjerodostojnim informacijama o visini naknada koje naplaćuju pružatelji platnih usluga u FBiH, Agencija za bankarstvo FBiH će na svojoj internetskoj stranici objavljivati i redovito ažurirati usporedni prikaz naknada koje pružatelji platnih usluga naplaćuju korisnicima.

Pristup ovoj stranici biće besplatan i korisnicima će omogućiti dobijanje jasnih, sažetih i tačnih informacija o naknadama koje naplaćuju pružatelji platnih usluga u FBiH. Time će korisnici vrlo jednostavno moći odabrati najpovoljnijeg pružatelja platnih usluga.

Zakon propisuje mogućnost otvaranja i korištenje osnovnog računa, putem kojeg određene kategorije fizičkih osoba – korisnika usluga mogu koristiti osnovne platne usluge uz nižu naknadu koja je propisana ili u određenim slučajevima propisom o zaštiti korisnika financijskih usluga banka će pružati usluge takvim korisnicima besplatno.

Uspostavljanje Registra računa fizičkih osoba će omogućiti bržu i lakšu identifikaciju računa dužnika u upravnim (poreznim) i izvršnim postupcima, kao i u drugim sudskim postupcima, kod istraživanja sumnjivih aktivnosti, sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti i drugo.

Ovo će doprinijeti učinkovitijem radu sudova, poreznih, istražnih i drugih organa kojima će biti olakšan i ubrzan pristup podacima o računima fizičkih osoba. Registar računa fizičkih osoba sadržavat će informacije i podatke o računima i njihovim vlasnicima i neće sadržavati podatke o stanju i prometu po računima.

Ostale izmjene i dopune Zakona odnose se na propisivanje prekršajnih kazni za one osobe koje mogu imati uvid u podatke iz Registra, ako postupaju i koriste podatke suprotno propisanim odredbama, kao i na prekršaje banaka ukoliko budu naplaćivale više naknade od propisanih.     indikator.ba

Podijeli:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

AKTUELNOSTI

Impressum

ID Broj: 4209735440005
PDV Broj: 209735440005

INTESA SANPAOLO BANKA:
1543602000625615

UNICREDIT BANKA:
3386202200642836

RAIFFEISEN BANKA:
1610250033610062

Dokumenti

Kontakt