dobro došli!

Revizija Hasičević

sa nama ste uvijek u zelenom

o nama

Dobrodošli na redizajnirani web sajt firme Hasičević d.o.o. Cilj nam je da isti bude dizajniran i programiran na način da služi kao platforma za razmjenu informacija za korisnike. Želimo Vam prijatan boravak na našim stranicama!

Naš pristup

Sve informacije i saznanja o poslovanju pravnog lica do kojih učesnici u reviziji dođu vršeći reviziju, dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu i ne smiju ih koristiti za stjecanje bilo kakve imovinske koristi za sebe.

GREAT EXPERIENCE WORKING WITH THIS TEAM - WILL RECOMEND TO ANYONE -

Amir Hasičević, ovlašteni revizor

Usluge koje vam nudimo

Za poslove revizije Društvo angažuje stručni tim sastavljen od ovlaštenih revizora koji posjeduju validne certifikate, te po potrebi i stručnjake iz ostalih oblasti kao što je računovodstvo, financije, javni prihodi, menadžment i ostalo. Društvo za reviziju «Hasičević» d.o.o. Gračanica okuplja revizore koji imaju značajno iskustvo koje su stekli vršeći reviziju u firmama na cijelom području Federacije Bosne i Hercegovine.

NAŠ PROCES

Članovi tima planiraju i provode reviziju u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima i Zakonom o reviziji. Revizori su neovisni i samostalni u obavljanju revizijskih poslova.

NAŠ PROCES

Sve informacije i saznanja o poslovanju pravnog lica do kojih učesnici u reviziji dođu vršeći reviziju, dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu i ne smiju ih koristiti za stjecanje bilo kakve imovinske koristi za sebe.

Naš tim

tim stručnih ljudi koji će riješiti vaše probleme

Amir Hasičević

direktor

Rizah Karić

ovlašteni revizor

Selma Helić

ovlašteni revizor

Elvir Smajlović

sistem administrator

WORK EXCEEDED OUR EXPECTATIONS - FAST TURNAROUND TIME -

Amir Hasičević, ovlašteni revizor

Kontaktirajte nas

Adresa: Ul. Mehemeda Ahmedbegovića b.b.
75320 Gračanica
e.mail: info@revizija.ba
tel.: 035 703 760
fax: 035 707 097